Hakkımızda

Sürekli Eğitim Araştırma ve Danışma Derneği(SEADDER), öğrenmenin hayat boyu devam etmesi için eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetlerini yapmak, bu konularda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek ve işbirliği yapmak amacıyla 2012 yılında kurulmuştur.

Kurucuları ve üyeleri; Öğretmenler, akademisyenler ve doktorlardan oluşmaktadır.

VİZYONUMUZ; İnsanların aktif yaşamaları amacıyla “Beşikten mezara kadar eğitim” dir.

SEADDER, eğitimin her alanında faaliyet gösteren bir kuruluştur. Diğer bir deyişle; gençlik eğitimi, yetişkin eğitimi, mesleki eğitim, kadın eğitimi, engelli insanlar için eğitim, vb. faaliyet alanımız içindedir. Hedef gruplarımız; öncelikle dezavantajlı gruplar olmak üzere gençler, yetişkinler, kadınlar, aileler, engelliler, mülteciler, sığınmacılar, yaşlılar vb.dir.

Son yıllarda yapılan faaliyetlerimizin bazılarına ait sayısal verileri şöyledir:

  • Özel eğitim öğretmenleri ve özel eğitim gerektiren öğrenci velileri ile otizmli çocukların eğitiminde kullanılan yöntemler üzerinde araştırma yapılmıştır.(toplam 40 kişi)
  • 40 öğretmene ABA Eğitim yönteminin tanıtımı ve eğitimde kullanımı eğitimi verilmiştir.
  • 15 gence AB projeleri hazırlama eğitimi verilmiştir.
  • 15 mülteci kadına Türkçe okuma yazma ve Türk kültürü eğitimi verilmiştir.
  • 200’ün üzerinde yetişkine proje hazırlama ve uygulama konusunda danışmanlık yapılmıştır
  • 200’ün üzerinde genç, kadın ve yetişkine Erasmus+ projeleri hazırlama eğitimi verilmiştir.
  • Mastektomi olmuş ya da olacak kadınların sosyal hayatta karşılaştığı problemler üzerine araştırma yapılmıştır(20 kadın)
  • Fiziksel engelli kadınların iş bulma sürecinde yaşadıkları güçlükler üzerine araştırma yapılmıştır( 30 kişi)
  • 45 gence Üniversite tercih rehberliği yapılmıştır
  • Bu faaliyetler yapılırken yerel kurumlar, üniversiteler, halk eğitim merkezleri, gençlik merkezleri ve okullar ile işbirliği yapılmıştır.

Ayrıca, SEADDER tüzüğünde belirtildiği üzere uluslararası faaliyetlerde bulunmakta, yurtiçi ve yurtdışındaki kurumlarla birlikte projeler hazırlamak ve uygulamaktadır.

SEADDER kuruluşundan buyana aktif olarak Avrupa Birliği Erasmus+ projelerinde yer almıştır.  Birçok defa KA1 ve KA2 projelerine koordinatör veya ortak olarak başvuruda bulunmuştur.  İçinde yer aldığı projeleri başarı ile tamamlamıştır.

2016 Yılından bu yana tamamlanan ve devam eden, aktif olarak yer aldığımız AB Erasmus Plus projeleri bulunmaktadır.

PROJELER

EĞİTİMLER